Telefony alarmowe

 • 112 – telefon alarmowy
 • Policja – 997
 • Państwowa Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe – 999, 8 660 066
 • Straż Miejska – 986, 8 785 218
 • Pogotowie Energetyczne – 991, 8 520 252
 • Pogotowie Gazowe – 992, 8 545 610
 • Pogotowie Ciepłownicze – 993, 8 613 542
 • Pogotowie techniczne firmy Aquanet – 994, 8 517 – 527
 • Pogotowie Weterynaryjne – 9283, 8 685 438
 • Pogotowie Interwencyjne MPGM – 6 579 608
 • Żandarmeria Wojskowa – 8 574 391
 • Remondis Sanitech – 8 310 733
 • Polski Czerwony Krzyż – 8 353 179
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 8 206 701
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8 609 900
 • Bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 9287